Tietosuojaseloste

Wistec Training Oy

Tietosuojaselosteen sisältö

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään olemassa olevan tai potentiaalisen asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja työnantajayritys sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot, kuten kyseisen asiakkaan ostamien palveluiden tiedot ja laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajayritykseltä. Poikkeuksellisesti henkilötietoja voidaan saada myös kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Wistec Training Oy ei luovuta tietoja edelleen säännönmukaisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun laki tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietokanta on asianmukaisesti tietoteknisesti suojattu palomuurilla sekä tietojen säilyttämisen että siirtämisen osalta. Vain sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely kuuluu, on pääsy rekisteriin ja mahdollisuus käsitellä henkilötietoja. Rekisteritietokannat sijaitsevat suomalaisessa konesalissa, jossa toimittajan tietoturvan hallinta pohjautuu ISO/IEC 27001 parhaisiin käytäntöihin.

Kyselyt ja pyynnöt

Lähetä tietosuojakyselyt ja -pyynnöt osoitteeseen info@wistec.fi.