Werner Söderström Osakeyhtiö valitsi TaaSin pysyväksi koulutuspalveluksi

Henkilöstön koulutukset hoituvat nyt ilman sopimuskatkoja

Werner Söderström Osakeyhtiö halusi varmistaa henkilöstön sujuvat koulutukset pitkälle tulevaisuuteen ja päätti, että Wistecin TaaS-koulutuspalvelut jatkuvat pysyvänä käytäntönä.

Päätös syntyi yhtiön luottamushenkilöiden käymissä YT-neuvotteluissa ja sillä haluttiin varmistaa, että henkilöstön osaamista kehitetään jatkossakin hyväksi havaitun koulutuskumppanin kanssa.

Yhteistyöstä hyötyvät sekä yhtiön HR että työntekijät, kun koulutuksia ja niihin liittyviä palveluita parannetaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Piristystä vakiintuneeseen koulutussuhteeseen

Werner Söderströmillä koulutuksien tärkein tavoite on tarjota tukea ja apuvälineitä työn tekemiseen niin, että työaika tulee käytetyksi oikeisiin asioihin.

Henkilöstöpäällikkö Hanna Tuhkanen ei näe syytä tehdä isoja muutoksia nykytilanteeseen, sillä koulutusyhteistyö on sujunut saumattomasti jo useita vuosia.

”Jatkamme Wistecin kanssa pitkälti entiseen malliin, sillä miksi mennä rikkomaan toimivaa yhteistyötä. Kuten muissakin vakiintuneissa suhteissa, piristys ei kuitenkaan ole pahasta.”

Yhtiön HR:ssä on mietitty erilaisia keinoja aktivoida ihmisten oppimisintoa muun muassa sisäistä viestintää kehittämällä.

Tiedon helppo saatavuus ja kollegoiden suositukset toimivatkin monesti hyvinä kimmokkeina osallistua koulutukseen.

“Pyrimme välttämään kaavoihin kangistumista etsimällä uusia tapoja kertoa koulutusmahdollisuuksista henkilöstöllemme ja innostaa mahdollisimman monia mukaan kouluttautumaan.”

Perehdytyksessä korostuu osaamisen kehittäminen

Uudelle työntekijälle korostetaan jo perehdytysvaiheessa itseohjautuvuutta ja oman osaamisen kehittämisen tärkeyttä.

“Usein iloisen yllättyneet kommentit tulevatkin siitä tiedosta, että Werner Söderströmillä kouluttautumiseen voi ja saa käyttää työaikaa joustavasti työtilanteensa mukaan.”

Henkilöstön koulutustarpeita ja -toiveita kartoitetaan myös säännöllisesti vuosittaisissa kehityskeskusteluissa.

Werner Söderströmin henkilöstöpäällikkö Hanna Tuhkanen

Henkilöstöpäällikkö Hanna Tuhkanen

Henkilöstön osaaminen on merkittävä kilpailuetu

Työnantajan vastuulla on tarjota henkilöstölleen mahdollisuuksia kouluttautua ja pitää osaaminen ajan tasalla. Tämä on sekä yksilön että yrityksen kilpailuetu tulevaisuutta varten.

Hanna Tuhkasen mielestä motivaation ja halun oppimiseen on lähdettävä kuitenkin jokaisesta itsestään.

”Wistecin koulutustarjonta on vastannut hyvin IT-osaamisen tarpeitamme ja kouluttajista on tykätty kovasti. Luokka- ja etäkoulutusten lisäksi Wistec Online on hieno työkalu kehittää taitojaan verkossa. Sen lyhyistä videoista koostuvat kurssit ovat kätevä tapa hankkia täsmäosaamista ja ratkaista akuutteja ongelmia esimerkiksi Excelin käytössä.”

”Kirja-alalla työskennellään rakkaudesta lajiin ja valtaosan mielestä oppiminen on kivaa. Aiheiden ei aina tarvitse olla tiukasti omiin työtehtäviin sidottua, sillä uudet tiedot ja taidot tuovat tullessaan myös uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia.”

Monipuoliset palvelut TaaS-koulutussopimuksella

Werner Söderström Osakeyhtiön kouluttaa henkilöstöään Wistecin TaaS eli Training as Service -koulutussopimuksella, joka sisältää kaikille avoimet luokka- ja etäkoulutukset sekä räätälöidyt koulutukset sekä Wistec Online -oppimisympäristön verkkokurssit, testit ja sertifikaatit.

Koulutusten lisäksi tarjolla on sovellustuki ja raportointipalvelu, joka tuottaa henkilöstöhallinnolle ja liikkeenjohdolle hyödyllistä dataa suunnittelun ja kehittämisen tueksi.

Werner Söderström Osakeyhtiö logo

Werner Söderström Osakeyhtiö

Werner Söderström Osakeyhtiö on keskittynyt kirjojen kustantamiseen, markkinoimiseen ja myymiseen kirjakaupoille sekä lukijoille ja äänikirjojen kuuntelijoille. Yhtiössä työskentelee 120 henkilöä ja siihen kuuluvat kustantamot WSOY, Tammi, Johnny Kniga, Readme.fi, Kosmos ja Bazar.

Kysy lisää koulutuksistamme

Haluatko keskustella organisaatiosi koulutustarpeista ja löytää sopivimmat vaihtoehdot?
Ota yhteyttä myyntiimme, joka auttaa sinua yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Voit myös antaa lisätietoja ja jättää meille yhteydenottopyynnön.

TAAS-ASIAKKAITAMME

Sanoma Media Finland

Sanoman henkilöstö kehittää osaamistaan itsenäisesti ja vahvasti esimiesten tuella. TaaS tarjoaa joustavat koulutukset ja palvelut silloin, kun niille on tarvetta. Henkilöstö osallistuukin koulutuksiin aktiivisesti ja innolla.

Lue lisää...

Suomen Kansallisooppera ja -baletti

Henkilöstöä innostetaan jatkuvaan kouluttautumiseen niin, ettei koulutuksissa istu ainoastaan samat henkilöt, vaan myös niitä, joiden osallistuminen on syystä tai toisesta jäänyt vähälle.

Lue lisää...

Suomen Punainen Risti

SPR siirtyi yksittäisistä kursseista jatkuvan koulutuksen malliin ja on entistäkin tyytyväisempi sekä koulutuksien että yhteistyön laatuun. Osaamisen kartoitus antoi hyvän pohjan henkilöstön IT-osaamisen kehittämiselle.

Lue lisää...