Digitaalinen osaaminen on koko henkilöstön asia

Paras aika kouluttaa henkilöstöä on juuri nyt

Kansallisoopperan ja -baletin kevään näytäntökausi sai uuden käänteen, kun kaikki harjoitukset ja esitykset jouduttiin perumaan koronan takia. Poikkeustilanne avasi kuitenkin oivallisen mahdollisuuden toteuttaa henkilöstön koulutuksia.

”Akuutin kriisin hoitamisen yhteydessä saimme ahaa-elämyksen siitä, että paras aika kouluttaa henkilöstöä on juuri nyt. Koronatilanne antoi meille harvinaisen mahdollisuuden järjestää koulutuksia henkilöstöryhmille, joilta kiireisen harjoituskauden aikana ei juurikaan löydy aikaa kouluttautumiselle”, kertoo Suomen kansallisoopperan ja -baletin tuotantopäällikkö Jere Pensikkala.

Wistec valittiin koulutusten toteuttajaksi hyvien kokemusten perusteella.

”Olemme tehneet wisteciläisten kanssa yhteistyötä jo pitkään ja olleet valtavan tyytyväisiä, niin opetuksen tasoon kuin muuhunkin yhteistyöhön. He ymmärtävät asiakkaan moninaiset tarpeet, joten koulutusten suunnittelu ja toteutus sujuu aina joustavasti ja nopeasti”, perustelee Suomen kansallisoopperan ja -baletin vastaava järjestelmäasiantuntija Petra Tarkiainen.

Digitaalinen osaaminen on strateginen valinta

Osaamisen kehittäminen on nostettu myös Kansallisoopperan ja -baletin strategiaan, jonka yhtenä tavoitteena on ”olla edelläkävijä digitaalisuuden soveltamisessa esittävien taiteiden toimialalla”.

”Tietotyö ei ole ainoastaan asiantuntijatehtävissä toimivien etuoikeus. Meillä työskentelee paljon ammattiryhmiä, joille digitaalisuuden hyödyntäminen helpottaa arkityötä huomattavasti ja poikkeustilanteessa erilaisten työkalujen hallinta vielä korostuu”, sanoo Jere Pensikkala.

Kompetenssin mittarina toimii muun muassa digitaalinen perusosaaminen, johon kuuluu organisaation järjestelmien osaaminen ja käyttö, kuten Office 365 ja siihen liittyen Teams sekä dokumentinhallintajärjestelmä M-Files.

Koulutusten sisältöjä ohjaavat tarve ja tahtotila

Kansallisoopperan ja -baletin pilvipalvelujen käyttöönottoa ja Office 365 -koulutuksia päätettiin vauhdittaa tiiviillä aikataululla toukokuussa 2020.

Tavoitteena oli parantaa koko henkilöstön digitaalista perusosaamista ja laajentaa koulutuksiin osallistuvien joukkoa. Kouluttajavetoisten etäkoulutusten ja niiden tallenteiden avulla haluttiin tarjota joustava tapa kouluttautua myös niille, joiden työ on aikaan ja paikkaan sidottua.

Pilvipalveluihin siirtyminen on avannut uusia mahdollisuuksia ja lisännyt koulutustarpeita esimerkiksi O365:n portaalin, OneDriven ja Webmailin käyttöön. Tiedostojen ja sähköpostin sujuva käyttö omissa laitteissa tukee tekemistä ja helpottaa myös O365-sovellusten ominaisuuksien hyödyntämistä.

 

Jere Pensikkala, tuotantopäällikkö

Kuten monissa muissakin organisaatioissa, henkilöstön digiosaamisen taso vaihtelee. Tämän vuoksi osa koulutuksista on aikataulutettu tietyille ryhmille ja osa syventävistä koulutuksista on vapaasti valittavissa.

Ajatuksena on innostaa ihmisiä jatkuvaan kouluttautumiseen niin, ettei koulutuksissa istuisi ainoastaan samat henkilöt, vaan myös niitä, joiden osallistuminen on syystä tai toisesta jäänyt vähälle.

”Toiveen jaetusta koulutuskokemuksesta voisi toteuttaa vaikka niin, että koulutustallennetta katsottaisiin ja siitä keskusteltaisiin yhdessä. Koulu-TV:mäisen yhteisöllinen tunnelma voisi luoda tehokasta oppimista, osaamisen jakamista ja luovaa ongelmanratkaisua”, miettii Jere Pensikkala.

Oppiminen haastaa kehittymään ja kehittämään

”Meillä on edessä kolmen viikon tiukka sessio, paljon kysymyksiä ja opittavaa. Pitää muistaa, että olemme aivan uuden äärellä ja tarvittaessa voimme myös muuttaa ja kehittää asioita sen pohjalta, miten meidän porukka oppii. Ilmassa on siis paljon positiivista pöhinää”, kuvailee Jere Pensikkala tunnelmia ennen koulutusten alkua.

Hänen mukaansa aikatauluttaminen luo edellytykset ja ryhdin oppimiseen, sillä aikataulutettuun koulutukseen on usein helpompi tarttua.

Lisäksi yhdessä oppiminen syventää osaamista, luo turvallisuutta haastaa itseään ja luo jatkumoa itsensä kehittämiselle.

Jere Pensikkala näkee osaamisen kehittämisen mahdollisuudeksi uuteen:

”Jos saat itsesi kiinni ajattelemasta, että näin on aina tehty, pysähdy hetkeksi miettimään. Miksi ajattelen näin? Voisiko kuitenkin tehdä toisin? Uuden oppimiseen liittyy aina mahdollisuus vapauttaa voimavaroja, joiden olemassaolosta ei ole välttämättä tiedettykään.”

Suomen Kansallisooppera ja -baletti logo

Suomen Kansallisooppera ja -baletti

Kansallisooppera ja Kansallisbaletti tarjoavat ooppera- ja balettiesityksiä sekä muita tapahtumia kaikenikäisille. Vierailuesitykset, televisioinnit ja suoratoistot vievät toimintaa kaikkialle Suomeen. Orkesterissa on 111 muusikkoa, tanssijoita on 78 ja kuorossa laulaa 50 ammattilaista sekä kotimaisia ja ulkomaisia vierailijoita. Oopperatalossa työskentelee myös käsityöammattien huippuosaajia suutareista metallimiehiin.

oopperabaletti.fi

Kysy lisää koulutuksistamme

Haluatko keskustella organisaatiosi koulutustarpeista ja löytää sopivimmat vaihtoehdot?
Ota yhteyttä myyntiimme, joka auttaa sinua yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Voit myös antaa lisätietoja ja jättää meille yhteydenottopyynnön.

TAAS-ASIAKKAITAMME

Espoon seurakuntayhtymä

Seurakuntien työntekijät vahvistivat Teams ja Office 365 -osaamistaan omatoimisen harjoittelun lisäksi koulutuksilla. Uudet opit saatiin heti käyttöön rippikoululaisten kanssa ja keskinäistä työtä sujuvoittamaan.

Lue lisää...

Orient Occident

Orient Occidentissa johtoryhmä kannustaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan niin verkkokursseilla kuin luokassakin. Suunnitelmallinen koulutus aloitettiin osaamisen ja toiveiden kartoituksella, josta syntyi yrityksen oma Digioppimisen polku.

Lue lisää...

Sanoma Media Finland

Sanoman henkilöstö kehittää osaamistaan itsenäisesti ja vahvasti esimiesten tuella. TaaS tarjoaa joustavat koulutukset ja palvelut silloin, kun niille on tarvetta. Henkilöstö osallistuukin koulutuksiin aktiivisesti ja innolla.

Lue lisää...