Kuurojen Liitossa henkilöstö saa yhdenvertaista Office 365 -koulutusta

Yhdenvertainen koulutus onnistuu, kun on aito halu ymmärtää erilaisia tapoja oppia. Kuurojen Liitto antaa kolme käytännön vinkkiä: huomioi, kysy ja kokeile rohkeasti!

Kuurojen Liiton edustajat Tiina Hedren ja Susanna Silberstein

Kuurojen Liiton järjestösuunnittelija Tiina Hedrén ja HR-koordinaattori Susanna Silberstein.

Kuurojen Liitossa on käynnissä ainutlaatuinen koulutusprojekti, jolla varmistetaan yhdenvertaiset O365-koulutukset koko henkilöstölle. Wistec valittiin koulutuskumppaniksi syksyllä 2018 tehdyn kilpailutuksen perusteella.

”Olimme ottaneet Office 365:n käyttöön ja tarvitsimme ohjelmien koulutukseen kumppanin, joka täyttäisi myös saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Tarjouspyyntömme sisälsi sekä fyysisesti paikan päällä tarjottavaa koulutusta että verkkokoulutuksia”, kertoo Kuurojen Liiton HR-koordinaattori Susanna Silberstein ja jatkaa:

”Yleisesti ottaen tekstitetyn koulutuspalvelun tarjonta oli aika vähäistä. Ainoa järkevä tarjous tuli Wisteciltä, jonka tarjoama yhteistyö täytti vaatimuksemme siitä, että koulutuksissa huomioidaan erilaiset tavat oppia sekä yhdenvertaisuus ja tekninen saavutettavuus.”

Digitaaliset palvelut kaikille yhdenmukaisiksi syyskuusta 2019 lähtien

EU:n saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että julkisen sektorin organisaatioiden verkkopalvelut ja mobiilisovellukset tulee tehdä saavutettaviksi kaikille.

Suomessa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019 ja Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan lain soveltaminen saavutettavuusvaatimusten osalta käynnistyy portaittain 23.9.2019 lähtien.

Kuurojen Liitossa saavutettavuusdirektiivin ja lain velvoitteiden huomioiminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaikki verkkokurssit tulee olla tekstitettyjä. Lähikoulutukset taas vaativat jouhevaa kokoustekniikkaa ja tarkkoja toimintamalleja tilanteessa, jossa kouluttajan ja koulutusmateriaalin lisäksi mukana on viittomakielen tulkkeja.

Koulutusten taustalla on huolellista suunnittelua ja yhteistyötä

Kuurojen Liiton koulutusprojektin tavoitteena oli löytää parhaat mahdolliset tavat ja välineet O365-ohjelmistojen kouluttamiseen. Suunnittelu alkoi avainhenkilöiden työpajalla, jossa täsmennettiin tarkempi koulutuksien sisältö ja määritettiin käytettävät välineet.

Ensimmäinen käytännön harjoitus oli koko henkilökunnalle suunnattu tietoisku, johon läsnäolijoiden lisäksi osallistui 20 henkilöä etäyhteydellä.

”Päätimme kokeilla Skypeä chatin kanssa, koska uusia tapoja täytyy oppia joka tapauksessa. Kokemus oli hauska ja toimi tosi hyvin, joten toistamme sen ihan varmasti uudestaan”, kertoo Susanna Silberstein.

Kouluttajan hyvä tilannetaju ja joustavuus ovat tärkeitä

Kuurojen Liiton järjestösuunnittelija Tiina Hedrén on ollut mukana useammassakin koulutuksessa ja on tyytyväinen:

”Vuorovaikutteisuus koulutuksissa on ollut mukava yllätys! Yleensä koulutukset ovat olleet yksisuuntaisia, mutta nyt olen pääsyt itsekin osallistumaan. Toki uusi tapa on aiempaa vaativampi, kun haluaa yhtäaikaa seurata koulutuksen materiaalia ja osallistua keskusteluun tulkin välityksellä.”

Tiina Hedrèn kiittelee erityisesti sitä, että kouluttajana on toiminut koko ajan sama henkilö, jolle kuurojen kouluttaminen ja tekniikka ovat tulleet jo tutuiksi.

Asiat helpottuvat huomattavasti, kun kouluttaja tietää valmiiksi, ettei koulutuksissa voi esimerkiksi samaan aikaan puhua ja näyttää asioita taululta tai asettua tulkin ja yleisön väliin.

”Kouluttaja Esa Riutta huomioi yleisöä ja otti katsekontaktia, jolloin saimme helposti puheenvuoroja ja mahdollisuuden kysyä. Lisäksi hän oli hienosti hahmottanut sen, että oppimisen prosessit ovat erilaisia, joten esitykset olivat hyvin tiivistettyjä ja keskittyivät oleelliseen”, kertoo Tiina Hedrèn ja jatkaa:

”Hyvä tilannetaju ja oman toiminnan muokkaaminen lennossa ovat ensisijaisen tärkeitä, kun koulutettavana on eri kielikulttuurien ihmisiä, kuten vaikka meillä suomenkielisiä ja suomalaisia viittomakielisiä. Esalta ei kuitenkaan mennyt sormi suuhun tiukassakaan tilanteessa, vaan hän oli rohkeasti vuorovaikutuksessa koulutettavien kanssa.”

Kouluttaminen vaatii osallistujien huomioimista

Wistecin Esa Riutta kouluttaa Kuurojen Liiton henkilöstöä

Wistecin kouluttaja Esa Riutta kertoo kokemuksistaan Kuurojen Liiton kanssa näin:

”Yleisön huomioiminen on aina tärkeä osa koulutuksen onnistumista ja sen mielessä pitäminen teki kouluttamisesta helppoa. Korostin asioita mahdollisimman selvällä artikulaatiolla ja selkeällä osoittamisella sekä annoin tulkeille aikaa ennen kuin siirryin asiassa eteenpäin. Itselleni suurin haaste oli kompaktin kielen käyttäminen, sillä nopeana puhujana olen tottunut puhumaan paljon ja kaikesta, ja nyt piti keskittyä enemmän olennaiseen.”

“Kokemus oli kokonaisuudessaan hauska, sillä erilaisten yleisöjen kouluttaminen pitää kouluttajan työn mielenkiintoisena”, Esa Riutta summaa.

Koulutus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Kuurojen Liitto on vahvasti ihmisoikeusjärjestö, joka ajaa kuurojen kielellistä ja kulttuurista yhdenvertaisuutta Suomessa.

”Nykypäivänä viestintäkeskustelu liittyy voimakkaasti yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon, joita voi edistää koulutuksen avulla. Oleellisinta on aito halu ymmärtää ja huomioida ihmisten erilaiset tavat oppia ja hahmottaa asioita. Aina kannattaa rohkeasti kokeilla ja kysyä kohderyhmältään, miten yhdenvertaisuus toteutuu parhaiten. Wistecin kanssa tämä yhteistyö onnistui hyvin, koska asioihin perehdyttiin etukäteen ja myös paikan päällä tuleviin ehdotuksiin pystyttiin reagoimaan nopeasti”, kertoo Tiina Hedrèn.

Susanna Silberstein näkee koulutuksen kehittämisessä paljon mahdollisuuksia:

”Viittomakieliset ovat pieni, muutaman tuhannen henkilön ryhmä, jolle ei jatkossakaan voida tarjota kaikkea viittomakielellä, vaan tarvitsemme laaja-alaisempaan käyttöön sopivia ratkaisuja. Kun koulutukset suunnitellaan valmiiksi laajalle joukolle, sen paremmin ne toteutuvat kuurojen lisäksi monelle muullekin ryhmälle, kuten maahanmuuttajille, huonokuuloisille tai muille, joilla on hankaluuksia saada puheesta kiinni. Kysymys on ennen kaikkea halusta ja asenteesta.”

Esimerkki koulutustilanteesta

Wistecin O365-koulutusta Kuurojen Liiton henkilöstölle

Kuurojen Liiton henkilöstön koulutustilanne, jossa on mukana kuurojen lisäksi kuurosokea henkilö.

A kouluttaja luennoi aiheesta suomeksi. B tulkki on kuuleva ja tulkkaa kuuroille viittomakielisille suomalaisella viittomakielellä. Hänellä on myös tulkkipari X, joka ei näy kuvassa. C tulkki ja D tulkki ovat eturivissä istuvan kuurosokean henkilön henkilökohtaisia tulkkeja ja tässä tapauksessa molemmat tulkit ovat kuuroja. Eli käytännössä tulkkaus kuurosokealle kulkee reletulkkauksena B:ltä D:lle, joka syöttää tulkille C, eli viittomakieli kulkee B-D-C.

Kun viittomakielinen haluaa koulutuksessa puheenvuoron, sen tulkkaa tulkki B:n pari X suomen kielelle.

Kuurojen Liitto logo

Kuurojen Liitto

Kuurojen Liitto on valtakunnallinen keskusliitto, johon kuuluu 39 jäsenyhdistystä. Sen tehtävänä on varmistaa kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen. Kuurojen Liitto työllistää lähes 70 henkilöä.

kuurojenliitto.fi

Kysy lisää koulutuksistamme

Haluatko keskustella organisaatiosi koulutustarpeista ja löytää sopivimmat vaihtoehdot?
Ota yhteyttä myyntitiimiimme, joka auttaa sinua yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Voit myös antaa lisätietoja ja jättää meille yhteydenottopyynnön.

TAAS-ASIAKKAITAMME

Bonnier Books Finland Oy

Bonnier Books Finland neuvotteli henkilöstönsä kanssa kiky-tuntien vaihtamisen koulutukseen. Koulutus todettiin tasa-arvoiseksi kikyn toteuttamistavaksi, josta hyötyy koko organisaatio. 

Lue lisää...

Colliers International Finland Group Oy

Colliers käyttää TaaSia monipuolisesti. Koulutukset ovat koko henkilökunnan saatavilla ja raportointipalvelu auttaa osaamisen seurannassa ja kehittämisessä.

Lue lisää...

Medix Biochemica

Medix Biochemica ylläpitää henkilöstönsä ICT-osaamista TaaS-palvelulla. Wistec Onlinesta löytyvät nopeat ratkaisut pulmatilanteisiin ja webinaarit innostavat osallistujia tuomaan opit suoraan omaan työhön.

Lue lisää...