Espoon seurakuntien työntekijät ja rippikoululaiset kohtaavat Teamsissä

Vertaistuki omatoimisen opettelun apuna

Espoon seurakuntayhtymässä on opeteltu Teamsin käyttöä omatoimisesti viime syksystä lähtien. Monet kuitenkin kaipasivat syvällisempää osaamista ja vinkkejä Teamsin ja O365:n ominaisuuksien käyttöön, vaikka tiimien hallinnointi, viestien lähettäminen ja kokoukset olivatkin jo jonkin verran tuttuja.

”Huomasimme, että henkilöstöllä oli tarvetta Teams-osaamisen jakamiselle, joten järjestimme ensiavuksi vapaamuotoista vertaistukikoulutusta. ”Teams for dummies like us” -lempinimellä markkinoidussa koulutuksessa ratkottiin käyttöön liittyviä kysymyksiä yhdessä ja se olikin suosittu”, kertoo Espoon seurakuntayhtymän kasvatuksen asiantuntija Johanna Hirsto.

Vertaistukikoulutuksissa nousi esiin kuitenkin paljon kysymyksiä, joihin ei löydetty vastauksia. Lisäksi haluttiin oppia hyödyntämään Teamsin muita ominaisuuksia, kuten pelillisyys, leikillisyys, äänestykset ja kilpailut, erityisesti nuorten kanssa toimittaessa.

Rippikoulujen ohjaajat saivat koulutusta ensimmäisinä

Espoon seurakuntayhtymässä koulutusta saivat nopealla aikataululla rippikoulujen ohjaajat, sillä heillä oli akuutein tarve Teamsin ja Office 365:n käytön lisäosaamiselle uudessa tilanteessa.

Lokakuussa 2019 kuuden seurakunnan rippikouluihin oli ilmoittautunut yli 2 500 osallistujaa ja kevääksi 2020 oli suunniteltu monenlaista toimintaa.

Koronaepidemia ja kokoontumiskielto muuttivat kuitenkin tilanteen niin meneillään olevien kuin uusien rippikoulujen osalta, ja ne päätettiinkin järjestää tutuksi tulleen Teamsin kautta.

Haasteena oli muun muassa se, miten uusi toimintatapa saadaan sujuvasti käyttöön ja nuoret motivoitumaan mukaan. Tavoitteena oli toteuttaa rytmiltään vaihtelevaa, vuorovaikutteista ja dialogista toimintaa, jossa kaikki huomioitaisiin tasapuolisesti, myös ne ryhmän hiljaiset. Ja vaikka seurakunnan työntekijät olivatkin harjoitelleet Teamsin käyttöä omatoimisesti, monille osa sen mahdollisuuksista oli vielä pimennossa.

Rippikoulujen ohjaajina toimivat kaikki hengellisen työntekijät, kuten papit, nuorisotyönohjaajat ja diakonit. Koulutuksen sisältötoiveita kartoitettiin yhdessä pitämällä kaksi palaveria, joissa kuunneltiin tarpeita ja mietittiin kysymyksiä.

”Yhdessä suunnittelu oli kivaa ja antoi hyviä näkökulmia tulevaan koulutukseen. Uusille taidoille on käyttöä myös muussa työssä, sillä valtaisa osa työstämme tehdään tällä hetkellä kuitenkin Teamsin kautta”, kertoo Johanna Hirsto.

Tutun koulutuskumppanin kanssa asiat hoituvat sujuvasti

Wistec on Espoon seurakuntayhtymän sopimuskumppani, joten koulutustoiveiden toteutus tutun yhteyshenkilön kanssa sujui vaivattomasti ja nopeasti.

Johanna Hirsto Espoon seurakuntayhtyma

Johanna Hirsto
Kasvatuksen asiantuntija

”Halusimme tiiviin koulutuksen, josta jäisi myös tallenne jatkokäyttöä varten. Toiveenamme oli, että koulutuspäivä ei olisi yhdensuuntainen webinaari, vaan mahdollisimman vuorovaikutteinen tilaisuus. Koulutus toimii meille myös mallina siihen, kuinka välinettä voi käyttää omassa työssään ja pitää koko porukka mukana”, kertoo Johanna Hirsto.

Rippikoulujen ohjaajien koulutus toteutettiin toukokuun puolivälissä ja se sai paljon hyvää palautetta.

”Useampikin koulutettava totesi, että tämä oli juuri sitä, mitä kaipasimme. Itse opin todella monta uutta asiaa, joita en ollut itse opetellen Teamsista ymmärtänyt. Koulutus oli tiivis, joten on hienoa, että siitä jäi tallenne myöhemmin katsottavaksi. Kertaus- ja jatko-osaa myös toivottiin, joten sellainen on jo yhteistyössä suunnitteilla.”

Uudet välineet luovat uusia toimintamalleja

Espoon seurakunnissa, kuten monissa muissakin organisaatioissa, työskentelee paljon erilaisia ammattiryhmiä monenlaisilla työpisteillä ja työajoilla.

Kaikille Teams ja Office 365, tai ylipäätään etätyöskentely, ei ole ollut kovin luontainen osa työpäivää, mutta nyt toimintakulttuuri on muuttumassa.

”Olemme huomanneet, että aina ei tarvitse tavata kasvotusten, vaan monia asioita voi hoitaa tehokkaasti etäyhteydellä, myös yhteistyökumppaneiden kanssa yli organisaatiorajojen. Näin meille jää enemmän aikaa varsinaisen työn tekemiseen, kun yksittäiset työtehtävät hoituvat vaikka mobiilisovelluksen avulla omasta puhelimesta”, sanoo Johanna Hirsto ja jatkaa:

”Henkilöstön koulutuksia mietittäessä on erityisen tärkeää huomioida työntekijöiden tarpeet ja mahdolliset osaamisvajeet. Koulutuksen formaatti muotoutuu sitten tarpeiden ja aiheiden mukaan. Meillä esimerkiksi työnohjaus ja pienryhmät vaativat läsnäoloa, joten kaikelle löytyy oma paikkansa.”

Kirkko Espoossa

Espoon seurakuntayhtymä

Kirkko Espoossa on 165 000 jäsenen muodostama yhteisö, joka toimii armon, oikeuden ja osallisuuden puolesta Espoossa ja maailmalla. Espoon seurakuntayhtymän kuudessa seurakunnassa ja seurakuntayhtymän virastossa on noin 500 työntekijää.

espoonseurakunnat.fi

Kysy lisää koulutuksistamme

Haluatko keskustella organisaatiosi koulutustarpeista ja löytää sopivimmat vaihtoehdot?
Ota yhteyttä myyntiimme, joka auttaa sinua yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Voit myös antaa lisätietoja ja jättää meille yhteydenottopyynnön.

TAAS-ASIAKKAITAMME

Orient Occident

Orient Occidentissa johtoryhmä kannustaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan niin verkkokursseilla kuin luokassakin. Suunnitelmallinen koulutus aloitettiin osaamisen ja toiveiden kartoituksella, josta syntyi yrityksen oma Digioppimisen polku.

Lue lisää...

Sanoma Media Finland

Sanoman henkilöstö kehittää osaamistaan itsenäisesti ja vahvasti esimiesten tuella. TaaS tarjoaa joustavat koulutukset ja palvelut silloin, kun niille on tarvetta. Henkilöstö osallistuukin koulutuksiin aktiivisesti ja innolla.

Lue lisää...

Suomen Punainen Risti

SPR siirtyi yksittäisistä kursseista jatkuvan koulutuksen malliin ja on entistäkin tyytyväisempi sekä koulutuksien että yhteistyön laatuun. Osaamisen kartoitus antoi hyvän pohjan henkilöstön IT-osaamisen kehittämiselle.

Lue lisää...