Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä: Wistec Training Oy (2498566-8)

Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki
Sähköposti:  info@wistec.fi
Puhelinnumero: +358 30 670 5320

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juha Huhtanen, Toimitusjohtaja

juha.huhtanen@wistec.fi
+358 50 567 8994

Rekisterin nimi

Wistec Training Oy:n asiakasrekisteri yrityksen nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tarkastus- sekä kielto-oikeus
Henkilötietoja käsitellään Wistec Training Oy:n palveluiden tarjoamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksissa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tietojen tarkastamisesta ja tietojen korjaamisesta tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@wistec.fi. Rekisteröity saa tiedot henkilöllisyyden todentamisen jälkeen ja etukäteen sovittuna ajankohtana Wistec Training Oy:n toimitiloissa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksissa. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen info@wistec.fi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään olemassa olevan tai potentiaalisen asiakkaan nimi, sähköpostiosoite ja työnantajayritys sekä asiakassuhteiden hoitamiseen ja palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot, kuten kyseisen asiakkaan ostamien palveluiden tiedot ja laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin sisältämät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajayritykseltä.

Poikkeuksellisesti henkilötietoja voidaan saada myös kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Wistec Training Oy ei luovuta tietoja edelleen säännönmukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kun laki tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietokanta on asianmukaisesti tietoteknisesti suojattu palomuurilla sekä tietojen säilyttämisen että siirtämisen osalta. Vain sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely kuuluu, on pääsy rekisteriin ja mahdollisuus käsitellä henkilötietoja.

Rekisteritietokannat sijaitsevat suomalaisessa konesalissa, jossa toimittajan tietoturvan hallinta pohjautuu ISO/IEC 27001 parhaisiin käytäntöihin.